• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
IS SOKOJ – Organizacije muzičkih autora Srbije
Pun naziv projekta: IS SOKOJ – Informacioni sistem Organizacije muzičkih autora Srbije

Belit je razvio kompletan informacioni sistem SOKOJ-a (Organizacije muzičkih autora Srbije) uz potpunu automatizaciju celokupnog poslovnog procesa. Aplikacija komunicira sa eksternim bazama podataka i izvorima podataka srodnih organizacija u svetu i vrši uparivanja. Prikupljanje i sistematizovanje ovih podataka koje radi aplikacija omogućava da se štite autorska prava izvedenih i emitovanih dela, kako domaćih tako i inostranih autora. Kroz ovaj sistem je omogućeno licenciranje i distribucija autorskih honorara za javne nastupe i emitovanje dela zaštićenih autorskim pravima.

Uspešno je razvijen i integrisan poseban servis koji standardizuje i olakšava prikupljanje i distribuciju podataka – elektronske košuljice (web aplikacija za izveštavanje o emitovanim delima).

Ovo rešenje u potpunosti podržava međunarodne standarde koje je propisala Međunarodna konfederacija društava autora i kompozitora (International Confederation of Societies of Composers and Authors – CISAC) za elektronsku razmenu podataka sa ostalim udruženjima (CRD), izdavača (CWR), svetskom bazom dela (WID) i autora (IPI).

Za potrebe članova i eksternih izvora informacija razvijen je i poseban web portal.

Ovaj sistem objedinjava sve aspekte zaštite autorskih prava intelektualne svojine u sferi muzike, kako kompozitora i tekstopisaca, tako i aranžera, editora i subeditora.Slični projekti: Razvoj servisa za Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije

Klijent:

  • SOKOJ – Organizacija muzičkih autora Srbije

Zemlja:

  • Srbija

Partneri na projektu:

  • BenetKernel

Copyright @ Belit d.o.o. .