Lokalni registar zagađivača

Belit je završio razvoj i implementaciju još jednog registra za javnu upravu – ovog puta je to Lokalni registar zagađivača za Opštinu Bor. Lokalni registar zagađivača omogućava unos i praćenje opštih podataka o izvoru zagađenja; emisiji u vazduhu; emisiji u vodi; emisiji u zemljište; kao i upravljanje otpadom. Ovaj registar sadrži osnovne statistike o izvorima…

Pročitajte ceo tekst

Redovna skupština SmartCare projekta

Smartcare partneri iz Srbije su domaćini Redovne Skupštine SmartCare projekta koja će biti održana u periodu od 16. do 18. juna 2015. godine i obuhvatiće posetu pilot lokacije u Kraljevu. Okvirna agenda Redovne skupštine: 16. jun 2015. godine – Poseta pilot lokaciji u Kraljevu na kojoj će učesnici biti u mogućnosti da upoznaju aktere na…

Pročitajte ceo tekst

Belit u Briselu sa predstavnicima Evropske komisije

Belit je imao aktivno učešće u razgovorima sa predstavnicima Evropske komisije o sprovođenju pravnog okvira Evropske unije i pitanjima razvoja e-uprave (e-government) i to u oblastima upravljanje identitetima, e-zdravlje (e-health) i elektronske javne nabavke (e-procurement), koji je u Briselu organizovan pod patronatom Privredne komore Srbije (PKS). Studijska poseta Briselu „Ka efikasnijem sistemu e-uprave u Republici…

Pročitajte ceo tekst

Belit je ISO 27001:2013 sertifikovana kompanija

Belit je uspešno uveo sistem za upravljanje informacionom bezbednošću prema standardu ISO/IEC 27001:2013. Ovo predstavlja dalje unapređenja kvaliteta naših usluga i proizvoda, odnosa sa korisnicima i procedura unutar firme. Uspešnost uvođenja je potvrdila eksterna provera sistema za upravljanje informacionom bezbednošću prema standardu ISO/IEC 27001:2013, koju je sprovela kompanija SGS i potvrdila da sistem za upravljanje…

Pročitajte ceo tekst

Android aplikacija za SmartCare projekat

Za potrebe projekta „Smart Care“ Belit je razvio internu aplikacija namenjena medicinskom osoblju, socijalnim radnicima, neformalnim pružaocima nege i primaocima nege. Ova aplikacija na jednostavan i pregledan način omogućava praćenje zdravstvenog stanja primaoca nege, podsećanje na zadatke i aktivnosti koje je potrebno uraditi u toku dana, a pri tome obezbeđuje usmenu i pisanu komunikaciju kako…

Pročitajte ceo tekst

Page 19 of 23« First...10...1718192021...Last »