Demonstracija BRAINTEASER alata i servisa za upravljanje ALS i MS na međunarodnoj konferenciji SoftCOM 2022 u Splitu

Belit i UPM (Tehnički univerzitet u Madridu) predstaviće napredak učinjen u razvoju trenutne ažurirane verzije alata BRAINTEASER za praćenje i upravljanje bolešću (namenjenog pacijentima, kliničarima i drugim pružaocima zdravstvene nege) i sistema podrške. Demonstracija rada alata uživo odigraće se na konferenciji SoftCOM 2022, tridesetoj međunarodnoj konferenciji IEEE (Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike) o softveru, telekomunikacijama…

Pročitajte ceo tekst

Naučni rad o dizajnu i optimizaciji REST servisa BRAINTEASER platforme, čiji su koautori Belit, UNIPV i UPM, predstavljen na konferenciji ICCE u Berlinu 2022.

Rad naslovljen “Dizajn i optimizacija REST servisa za performanse i skalabilnost u manipulaciji velikih skupova podataka (Big Data) o životnoj sredini za potrebe interaktivne analize njihovog efekta na progresiju ALS i MS”, čiji su autori članovi razvojnih timova Belita, Univerziteta u Paviji i Tehničkog univerziteta u Madridu, bio je uspešno predstavljen na 12. Međunarodnoj konferenciji…

Pročitajte ceo tekst

Novi članak o PERISCOPE Atlasu, čiji je Belit koautor, objavljen je u posebnom izdanju Međunarodnog časopisa za istraživanje životne sredine i javnog zdravlja (IJERPH) MDPI

Rad objavljen pod naslovom „Novi interaktivni alat za vizuelizaciju i analizu podataka o COVID-19: PERISCOPE Atlas“ u posebnom izdanju IJERPH „Pandemija COVID-19: Restruktuiranje politika javnog zdravlja oko vizije zdravlja kao javnog dobra“ od 12. avgusta 2022 (dostupan na linku:   https://www.mdpi.com/1660-4601/19/15/9136) daje sveobuhvatan pregled i opis celokupne integrisane prve verzije PERISCOPE Data Atlasa, od izvora podataka,…

Pročitajte ceo tekst

Demo rad o produkcionoj verziji PERISCOPE Atlas 1.2, čiji je Belit koautor, objavljen u knjizi iz serije Springer Lecture Notes in Computer Science(LNCS)

Propratni rad uz demonstraciju produkcione verzije PERISCOPE Data Atlasa v. 1.2 izvedenu na konferenciji AIME 2022 u Halifaksu u Kanadi sredinom juna, a čiji je Belit koautor, objavljen je u okviru zbornika radova sa konferencije u izdanju br. 13263 časopisa AI u Medicini – kao deo serije knjiga Springer Lecture Notes in Computer Science (LNCS)…

Pročitajte ceo tekst

Page 3 of 2312345...1020...Last »