BRAINTEASER učestvovao na Brain Innovation Days 2022 u Briselu

U oktobru 2022. godine, projekat BRAINTEASER predstavljen je na konferenciji Brain Innovation Days koja je okupila ključne činioce na polju istraživanja mozga i inovacija: investitore, istraživače, kliničare, predstavnike pacijenata, donosioce političkih odluka i mnoge druge. Cilj prošlogodišnje konferencije bio je da se omogući prostor za otvorenu diskusiju i demonstracije, sa fokusom na umrežavanje zajednice, a naročito onih…

Pročitajte ceo tekst

BRAINTEASER će biti prikazan na konferenciji Brain Innovation Days 2022 u Briselu

Projekat BRAINTEASER će biti prikazan na konferenciji Brain Innovation Days 2022. Konferencija će ugostiti ključne javne figure i angažovana lica iz stalno rastućeg ekosistema inovacija na polju neuronauka o mozgu radi promovisanja dijaloga, razmene saznanja, ubrzanja investicija u istraživanje i inovacije i olakšanja poslovnog razvoja. U Inovacionoj sali konferencije prikazaćemo i demonstrirati uživo nove alate za kliničko…

Pročitajte ceo tekst

Demonstracija BRAINTEASER alata i servisa za upravljanje ALS i MS na međunarodnoj konferenciji SoftCOM 2022 u Splitu

Belit i UPM (Tehnički univerzitet u Madridu) predstaviće napredak učinjen u razvoju trenutne ažurirane verzije alata BRAINTEASER za praćenje i upravljanje bolešću (namenjenog pacijentima, kliničarima i drugim pružaocima zdravstvene nege) i sistema podrške. Demonstracija rada alata uživo odigraće se na konferenciji SoftCOM 2022, tridesetoj međunarodnoj konferenciji IEEE (Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike) o softveru, telekomunikacijama…

Pročitajte ceo tekst

Naučni rad o dizajnu i optimizaciji REST servisa BRAINTEASER platforme, čiji su koautori Belit, UNIPV i UPM, predstavljen na konferenciji ICCE u Berlinu 2022.

Rad naslovljen “Dizajn i optimizacija REST servisa za performanse i skalabilnost u manipulaciji velikih skupova podataka (Big Data) o životnoj sredini za potrebe interaktivne analize njihovog efekta na progresiju ALS i MS”, čiji su autori članovi razvojnih timova Belita, Univerziteta u Paviji i Tehničkog univerziteta u Madridu, bio je uspešno predstavljen na 12. Međunarodnoj konferenciji…

Pročitajte ceo tekst

Page 3 of 2312345...1020...Last »