• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Demo rad o produkcionoj verziji PERISCOPE Atlas 1.2, čiji je Belit koautor, objavljen u knjizi iz serije Springer Lecture Notes in Computer Science(LNCS)

Demo rad o produkcionoj verziji PERISCOPE Atlas 1.2, čiji je Belit koautor, objavljen u knjizi iz serije Springer Lecture Notes in Computer Science(LNCS)

Propratni rad uz demonstraciju produkcione verzije PERISCOPE Data Atlasa v. 1.2 izvedenu na konferenciji AIME 2022 u Halifaksu u Kanadi sredinom juna, a čiji je Belit koautor, objavljen je u okviru zbornika radova sa konferencije u izdanju br. 13263 časopisa AI u Medicini – kao deo serije knjiga Springer Lecture Notes in Computer Science (LNCS) . U potpunosti je dostupan na ovom linku.  

Copyright @ Belit d.o.o. .