• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Prva produkciona verzija BRAINTEASER alata za praćenje i upravljanje ALS i MS uspešno demonstrirana na ICOST 2022 Konferenciji o pametnim životnim okruženjima i javnom zdravlju u Parizu

Prva produkciona verzija BRAINTEASER alata za praćenje i upravljanje ALS i MS uspešno demonstrirana na ICOST 2022 Konferenciji o pametnim životnim okruženjima i javnom zdravlju u Parizu

Belit i UPM (Universidad Politécnica de Madrid) uspešno su demonstrirali do sada razvijene BRAINTEASER alate za praćenje i upravljanje bolestima, za pacijente, kliničare i druge negovatelje, kao i prateći back-end servisni sloj, uživo na ICOST 2022. devetnaestoj Međunarodnoj konfenciji o pametnim životnim okruženjima i javnom zdravlju, održanoj u Parizu 27. i 28. juna pod zvaničnim okriljem francuskog predsedavanja Savetom EU.

Prateći kratki rad pod nazivom “Novi interaktivni BRAINTEASER alati za amiotrofičnu lateralnu sklerozu i multiplu sklerozu” autora Serhia Gonzalesa, Marije Fernande Kabrere, Manuela Otaviana, Vladimira Uroševića, Nikole Vojičića, Stefana Spasojevića i Ognjena Milićevića, takođe je predstavljen u okviru usmene i poster sesije prvog dana konferencije, a objavljen je i u zborniku radova sa konferencije u Springerovom izdanju Lecture Notes in Computer Science. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-09593-1_26.pdf

Pored toga, Vladimir Urošević, direktor istraživanja i razvoja Belita, učestvovao je kao panelista na panel diskusiji o Participativnom urbanom zdravlju i zdravom starenju u doba VI prvog dana, deleći uvide i iskustva iz perspektive istraživačkih malih i srednjih preduzeća i iz učešća na BRAINTEASER, PULSE i City4Age, projektima finansiranim iz Horizon 2020 fondova.

Copyright @ Belit d.o.o. .